Visualisering

Bilder i vetenskapens tjänst Människans har en fantastisk förmåga att avläsa bilder. Visualisering hjälper oss att överblicka och tolka stora mängder information. Forskningsprogrammet med just namnet Visualisering har som syfte att stimulera och utveckla visualiseringsteknik. Stora och komplexa datamängder produceras inom forskning, hälso- och sjukvården, vid produktutveckling, produktion och logistik samt vid uppbyggnaden av informationsdatabaser.…

REHSAM – rehabilitering och samordning

Forskning om rehabilitering och samordning REHSAM är ett forskningsprogram inom rehabiliteringsgarantin, för att hitta och utveckla metoder för att öka arbetsförmågan och hjälpa människor tillbaka till arbete. Några av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivingar är t ex axel- och nacksmärtor, depressioner och stress. Vägen tillbaka till aktivt arbete tar också ofta lång tid. Men…

Kronisk inflammation

Var sjätte svensk lider av en kronisk inflammationssjukdom Exempel är reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros, psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma och lungsjukdomen KOL. Sjukdomarna kan leda till nedsatt arbetsförmåga, ökad sjuklighet och i värsta fall allvarliga handikapp och dödlighet.Forskningsprogrammet Kronisk inflammation får totalt 85 miljoner kronor under 2008-2012. Bakom programmet står Vårdalstiftelsen tillsammans med Invest in Sweden…

Forum för Health Policy

Dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker för kunskapsbaserade policybeslut inom vård och omsorg Forum för Health Policy är ett nätverk som startades på initiativ av Vårdalstiftelsen 2011 – en plattform för politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker att mötas, öppet diskutera och få inspiration. Genom dialogen mellan beslutsfattare och forskare och genom att stärka forskning och…

Centrum för allergiforskning

Ökar mest i industriländerna Nästan tre miljoner människor i Sverige lider av allergi eller annan överkänslighet i någon form. Allergiska sjukdomar är vanliga över hela världen, men ökar mest i de industrialiserade länderna. I Sverige har mer än var tredje vuxen och 40 procent av skolbarnen någon form av allergi, vilket gör att allergier framförallt…

Seniorbloggen

På Seniorbloggen bloggar kända personer över 65 år på en rad olika teman Seniorbloggen.se är Vårdalstiftelsens kanal för kunskap och åsikter där olika kända personer över 65 bloggar. Syftet är att visa att vi som människor bidrar med åsikter, tankar och reflektioner hela livet. Alla kan kommentera och diskutera – oavsett ålder. Läs Seniorbloggen här…

Den stora striden gäller inte pengar, utan vem som ska styra vårdforskningen i framtiden?

Journalist, skriver medicin huvudsakligen i Svenska Dagbladet Inger Atterstam, välkänd medicinjournalist, diskuterar den moderna vårdforskningen. Hon frågar bland annat: vad ska vårdforskningen egentligen kallas i framtiden, behövs ett gemensamt namn, är translationell forskning en lösning eller bara en modetrend? Kanske håller det på att våras för den svenska vårdforskningen i konkurrensen om pengar, satsningar och…

Med anledning av vetenskapsrådets sammanställning av svensk vårdforskning

Cecilia Schelin Seidegård Landshövding Gotlands län Satsa på prevention och det friska åldrandet Cecilia Schelin Seidegård reflekterar, efter Vetenskapsrådets kartläggning av svensk vårdforskning, hur den svenska vårdforskningen borde eller snarare måste se ut. Så var den då äntligen klar – Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning. Det var en angelägen analys av ett…