Publikationslista
Ett urval av det nedanstående går även att beställa i tryckt form, under förutsättning att upplagan ej tagit slut.
Kontakta oss gärna via e-post info@vardal.se för mer information.

 

 

Vårdalstiftelsens rapportserie
2010:1 Jämförelser mellan biståndsbedömning i Japan och Sverige med hänsyn tagen till inkomst och hushållssituation

2008:1 Older people in an international local context, the cases of Japan and Sweden – en jämförelse över Sveriges och Japans välfärdskontexter i ett macro-mezzo och microperspektiv, med den äldre individen och äldreomsorgssystemet i fokus.

2007:1 En jämförelse av äldrevården i Japan och Sverige – en jämförelse mellan Japan och Sverige avseende insatser i äldreomsorgen i relation till behov

2005:1 Hur mäts äldres behov i Japan? – en studie av det japanska nationellt standardiserade bedömningsinstrumentet.

2004:1 Forskning om allergier – ett underlag för Vårdalstiftelsens verksamhetsplanering.

2001:2 Teoriutveckling inom sykepleievitenskap/ Omvårdnadsvetenskap/ Vårdvetenskap i Norden.

2001:1 From witchcraft to science. Rapport från två forskarseminarier om ”Annan överkänslighet”.

1999:5  Etik i vården. Frågor för forskning. Rapport från ett vetenskapligt seminarium 4 februari 1999

1999:4 Vårda och vårdas: Ett program för stöd till forskning om äldre och deras närstående vårdare. (Slut i tryckt form)

1999:3   Lösningen på allergins gåta: Gränsöverskridande forskning?

1999:2 Förslag till program för stöd till forskning om ätstörningar (Kan beställas via kansliet)

1999:1 Forskning om ätstörningar – en vetenskaplig kunskapsöversikt (Kan beställas via kansliet)

1998:6 Rapport från vetenskapligt seminarium om utveckling av forskningsområdet Anorexi/Bulemi, 11-12 juni 1997

1998:5 Sammanfattning/Slutsatser Allergistämma 98 (Kan beställas via kansliet)

1998:4 Kompletta utländska föredrag från Allergistämma 96 (Kan beställas via kansliet)

1998:3 Urban Air & Respiratory Health, abstracts (Kan beställas via kansliet)

1998:2 Urban Air & Respiratory Health, summary (Kan beställas via kansliet)

1998:1 Abstractsbok Allergistämma 98 (Kan beställas via kansliet)

1997:1 Perspectives om Priorities in Nursing Science

1996:1 Abstracts och föredrag. Allergistämma 96 (Kan beställas via kansliet)

1995:1 Ämneskonferens vårdforskning 29 maj 1995

Allergi
2003-10-10: Svensk allergiforskning utvärderad
Rapporten beskriver forskningen inom allergi och överkänslighet.

Etik i vården
2009-03-05: Film om forskningsprogrammet Etik i vården
Forskningsprogrammet Etik i vården pågick 2000-2008. Som ett dokument över forskningsresultaten har en film tagits fram.

2003-04-08:

Etik i vården – forskning för vardagen
Konferenser om barn
2008-11-23: Dokumentation från konferensen ”Barnen & samhället”
I september 2008 arrangerade Vårdalstiftelsen i samverkan med SAMBA och Skandia Idéer för livet rikskonferensen ”Barnen & samhället”. Temat för dagarna var ”Barns hälsa och livsvillkor”.
2007-04-16: Dokumentation från konferensen ”Barns livssituation, hälsa och ohälsa”
Hösten 2006 anordnade Vårdalinstitutet konferensen ”Barns livssituation, hälsa och ohälsa”. Syftet var att skapa en mötesplats mellan forskare, beslutsfattare och de som använder forskningsresultat i sitt vardagliga arbete.

Kronisk inflammation
2005-05-05: Rapport från hearing den 1 april 2005 om Kronisk inflammation
I april 2005 ägde fyra hearingar rum angående intressanta områden för ev gemensamma satsningar för de finansiärer som givit stöd till Swedish Brain Power. Ett av dessa områden var Kroniska inflammationssjukdomar. Det beslöts att gå vidare och analysera detta område ytterligare. Rapport från hearingen den 1 april 2005 presenteras här.

Material om äldre
2006-02-06: Om sorg
Om sorgen vid förlust av närstående, erfarenheter från aktuell forskning och praktik. En bok av Med dr. och leg. psykolog Agneta Grimby samt Åsa K. Johansson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskningen har delvis finansierats av Vårdalstiftelsen.

2000-11-01: Sorg bland äldre
En bok av Med dr. och leg. psykolog Agneta Grimby vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Boken sammanfattar Agneta Grimbys forskning på nyblivna, äldre änkepersoner. Forskningen har delvis finansierats av Vårdalstiftelsen.

Övrigt om forskning
2004-11-18: Morgondagens vårdforskning
Abstractboken från kongressen 10-11 november 2004.

2003-11-03:Morgondagens vårdforskning
Abstractboken från kongressen Morgondagens vårdforskning 2003.

2002-11-07: Morgondagens vårdforskning
Abstractboken från kongressen 7-8 november 2002.