TA HÄNSYN TILL PSYKISK OHÄLSA VID SMÄRTBEHANDLING

Det är nödvändigt att få till en samsyn inom vården vad gäller smärta och psykisk ohälsa. Det spar tid och resurser och minskar framför allt patienternas lidande, skriver smärtläkare Gunilla Brodda Jansen i sitt första inlägg på Vårdalstiftelsens Debattforum. Smärta och psykisk ohälsa är två sjukdomstillstånd som ofta sammanfaller och samverkar och ofta förstärker de…

VARFÖR GÖR DET FORTFARANDE ONT NÄR DOKTORN HAR SKURIT SÅ BRA?

Smärtlindringen borde individualiseras, skriver Gunilla Brodda Jansen. Upp till 25 % av patienter som remitteras till Smärtklinik har smärta efter kirurgiska ingrepp. Antingen har smärtan varit orsaken till kirurgin såsom gallkirurgi och ljumskbråck, eller så har smärtan uppkommit i anslutning eller direkt efter operationen. Beroende på vilken typ av kirurgi varierar risken att ha kvarstående…