Med anledning av vetenskapsrådets sammanställning av svensk vårdforskning

Cecilia Schelin Seidegård Landshövding Gotlands län Satsa på prevention och det friska åldrandet Cecilia Schelin Seidegård reflekterar, efter Vetenskapsrådets kartläggning av svensk vårdforskning, hur den svenska vårdforskningen borde eller snarare måste se ut. Så var den då äntligen klar – Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning. Det var en angelägen analys av ett…