Pengarna börjar ta slut. Därför läggs Vårdalstiftelsen nu ner. Efter ett styrelsebeslut uttalar sig nu styrelsens ordförande Ingalill Rahm Hallberg i tidningen Dagens Medicin.

Vårdalstiftelsens verksamhet kommer att avvecklas och stiftelsen kommer efter detta att läggas ner. I februari 2014 kommer de sista medlen – drygt 30 miljoner kronor – att fördelas i en större forskningsutlysning.

På Dagens Medicins webb svarar styrelsens ordförande Ingalill Rahm Hallberg så här på frågan om varför Vårdalstiftelsen nu försvinner:

”Kassan är tom, det finns inte mer pengar att fördela. Det är inget konstigt med det. I en sista utlysning, som kommer i februari, fördelar vi det sista, runt 35 miljoner kronor.”

Vårdalstiftelsens VD Thorbjörn Larsson säger så här i ett uttalande :

Vårdalstiftelsens nya styrelse fattade den 31/10 beslut om att ändra Vårdalstiftelsens verksamhetsstrategi väsentligt. Den nya strategin innebär att resterande fritt eget kapital, ca 35 miljoner kronor, satsas på en utlysning inom området ‘Kvalitetsstyrning inom vården’. Nedläggningen av stiftelsen skall vara avslutad den 30/6 2015.

Vad gäller nuvarande verksamheter så kommer Vinnvård och Forum för Health Policy fortsätta som vanligt. Under 2014 kommer dessa två projekt tas om hand av annan huvudman. Idéprovningen har 18 antal pågående projekt som inte berörs, däremot kommer nya utlysningar inom ramen för idéprovningen inte genomföras.

Vårdalstiftelsen, eller Stiftelsen för Vård och Allergiforskning som den egentligen heter, var en av flera forskningsstiftelser som kom till 1994 efter ett riksdagsbeslut. Finansieringen skedde ursprungligen med s.k. löntagarfondspengar.  Vårdalstiftelsen tilldelades 529 miljoner kronor och har idag delat ut drygt 890 miljoner kronor till mer än 1300 olika projekt inom vård- och omsorgsforskning.