Nytänkande forskning
Vårdalstiftelsens mål är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nytänkande forskning och strategiska samarbeten för en bra start i livet och ett värdigt liv livet ut.
Vårdalstiftelsen grundades 1994 av riksdagen. Sedan dess har vi förmedlat knappt 870 miljoner kronor i forskningsstöd som har utvecklat vårdforskningen. Vi har höjt kvaliteten och statusen på vårdforskningen och mångdubblat antalet doktorander, disputerade forskare och professorer. Kort sagt, vi har förändrat den svenska vårdforskningen.

 

Vårdalstiftelsens styrelse har hösten 2013 beslutat att stiftelsen ska vara avvecklad och nedlagd senast 30 juni 2015.
Styrelsen består av nio personer varav majoriteten är aktiva forskare.
Thorbjörn Larsson är VD.