Vård- och allergi

Många enskilda projekt inom brett område Under åren 1996-2005 utlyste Vårdalstiftelsen medel till enskilda projekt inom forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet. Från mitten av 00-talet övergick sedan stiftelsen till att satsa mer strategiskt och långsiktigt på forskningsprogram i samarbete med andra finansiärer.  

Swedish Brain Power

Forskning om hjärnans sjukdomar Neurologiskt relaterade sjukdomar som demens, stroke, Alzheimer och utbrändhet orsakar stort lidande både för patienter och anhöriga. Kostnaderna för samhället är också mycket stora. Swedish Brain Power är en tvärvetenskaplig forskningssatsning kring dessa s k neurodegenerativa sjukdomar. (Sjukdomar som successivt förstör nervceller så att de förlorar sin funktion.) Swedish Brain Power…

ITHS-programmet

Utvecklar vården ITHS-programmet – IT i hälso- och sjukvården – pågick mellan åren 1997-2005. Syftet var att öka vårdkvaliteten genom att stödja nationellt intressanta projekt som utnyttjar IT för att utveckla vården. Programmet var ett samarbete mellan Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling samt landstingssektorn. Inom ITHS-programmet fördelades ca 120 miljoner kronor till drygt hundra…

Karriärutveckling

Nio forskare i strategiskt program Vårdalstiftelsen inrättade år 2004 ett tjänsteprogram med stöd till anställningar som forskare under fyra år. Bakgrunden var utvärderingar som gjorts inom såväl allergi- som vårdområdet som pekade på stor brist på medelhöga forskartjänster samt tjänster med möjlighet att kombinera forskning med klinisk verksamhet. Fyra års satsning Vårdalstiftelsen gjorde därför en…