Forskning om hjärnans sjukdomar
Neurologiskt relaterade sjukdomar som demens, stroke, Alzheimer och utbrändhet orsakar stort lidande både för patienter och anhöriga. Kostnaderna för samhället är också mycket stora.
Swedish Brain Power är en tvärvetenskaplig forskningssatsning kring dessa s k neurodegenerativa sjukdomar. (Sjukdomar som successivt förstör nervceller så att de förlorar sin funktion.) Swedish Brain Power var en femårig satsning som startade år 2005 och avslutades 2010.

Flera bakom programmet
De finansiärer som tagit initiativ programmet till är Invest in Sweden Agency (ISA), KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Vårdalstiftelsen.

Mål med Swedish Brain Power
Det övergripande målet är att förbättra den tidiga diagnostiken samt behandlingen och vården av patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

Mer specifika mål är att:
– utveckla metoder för att identifiera neurodegenerativa sjukdomar så tidigt som möjligt
– utveckla, testa och utvärdera nya läkemedel och andra nya behandlingar i tidiga sjukdomsstadier
– underlätta forskningssamarbete mellan de främsta specialisterna på det neurodegenerativa området i Sverige stimulera och underlätta translationell forskning
– bibehålla en internationellt ledande ställning för svensk neurovetenskap för att kunna attrahera svenskt och internationellt industrisamarbete

Mer information
Swedish Brain Powers har en egen webbplats. Se länkning till höger.
RELATERADE LÄNKAR
Swedish Brain Powers hemsida