Vårdalstiftelsen är partner till Queen Silvia Nursing Award där sjuksköterskeeleven Hanna Davidsson valts till stipendiat. Stipendiesumman är om 50 000 kronor. Hanna blir den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen.
Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-­årsdag den 23 december 2013, har Swedish Care International, i samarbete med sina partners instiftat ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter vid svenska lärosäten.

 

Stipendiets syfte är att bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig. Vidare vill vi premiera kreativa studenter som brinner för utveckling. I år, då stipendiet delas ut för första gången, har ansökningar kommit in från samtliga lärosäten i landet, och totalt har vi tagit emot 340 ansökningar.

 

Efter att både studenternas egna röster räknats och sammanvägts med juryns bedömning har man beslutat tilldela stipendiet till Hanna Davidsson.

 

Juryn motivering till att Hanna Davidsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award för sin idé -­ En internetbaserad förening med tillhörande utbildning – lyder som följer:
Hanna är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden, är klar och tydlig, baserad på en realistisk analys och en genomförbar modell som kommer både anhöriga , den enskilde och vårdpersonalen till del.

 

”Vi  är  otroligt  glada  att  Hanna  har  valts  ut  av  juryn  till  årets  stipendiat.  Hon representerar väl alla de delar vi velat lyfta fram genom att instifta stipendiet och vi är övertygade att hon kommer att bidra till att förbättra och utveckla vården och omsorgen av äldre, både i Sverige och internationellt för en lång tid framöver”. säger Karin Lind-­Mörnesten, VD, Swedish Care International.

 

Hanna är 22 år gammal och studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Ursprungligen kommer Hanna från Göteborg och har där arbetat inom såväl äldreomsorg samt som personlig assistent. Hon brinner för att förbättra förutsättningarna för såväl patienter och anhöriga som för vårdpersonalen.
Queen Silvia Nursing Award­-stipendiet är på 50 000 kronor samt att stipendiaten ges möjlighet att delta i ett specialutformat internship på sex månader inom vård-­ och omsorgssektorn, hos stipendiets partners, både i Sverige och utomlands.
Läs mer >>