Den stora striden gäller inte pengar, utan vem som ska styra vårdforskningen i framtiden?

Journalist, skriver medicin huvudsakligen i Svenska Dagbladet Inger Atterstam, välkänd medicinjournalist, diskuterar den moderna vårdforskningen. Hon frågar bland annat: vad ska vårdforskningen egentligen kallas i framtiden, behövs ett gemensamt namn, är translationell forskning en lösning eller bara en modetrend? Kanske håller det på att våras för den svenska vårdforskningen i konkurrensen om pengar, satsningar och…