Stadgar för Vårdalstiftelsen

Vårdalstiftelsen – Stiftelsen för vård- och allergiforskning – bildades 1994 efter beslut av riksdag och regering. Ändamål 1 §. Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för vård- och allergiforskning, har till ändamål att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet.   Förmögenhet 2 §. Stiftelsens…