Visualisering

Bilder i vetenskapens tjänst Människans har en fantastisk förmåga att avläsa bilder. Visualisering hjälper oss att överblicka och tolka stora mängder information. Forskningsprogrammet med just namnet Visualisering har som syfte att stimulera och utveckla visualiseringsteknik. Stora och komplexa datamängder produceras inom forskning, hälso- och sjukvården, vid produktutveckling, produktion och logistik samt vid uppbyggnaden av informationsdatabaser.…

REHSAM – rehabilitering och samordning

Forskning om rehabilitering och samordning REHSAM är ett forskningsprogram inom rehabiliteringsgarantin, för att hitta och utveckla metoder för att öka arbetsförmågan och hjälpa människor tillbaka till arbete. Några av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivingar är t ex axel- och nacksmärtor, depressioner och stress. Vägen tillbaka till aktivt arbete tar också ofta lång tid. Men…

Kronisk inflammation

Var sjätte svensk lider av en kronisk inflammationssjukdom Exempel är reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros, psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma och lungsjukdomen KOL. Sjukdomarna kan leda till nedsatt arbetsförmåga, ökad sjuklighet och i värsta fall allvarliga handikapp och dödlighet.Forskningsprogrammet Kronisk inflammation får totalt 85 miljoner kronor under 2008-2012. Bakom programmet står Vårdalstiftelsen tillsammans med Invest in Sweden…

Forum för Health Policy

Dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker för kunskapsbaserade policybeslut inom vård och omsorg Forum för Health Policy är ett nätverk som startades på initiativ av Vårdalstiftelsen 2011 – en plattform för politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker att mötas, öppet diskutera och få inspiration. Genom dialogen mellan beslutsfattare och forskare och genom att stärka forskning och…

Centrum för allergiforskning

Ökar mest i industriländerna Nästan tre miljoner människor i Sverige lider av allergi eller annan överkänslighet i någon form. Allergiska sjukdomar är vanliga över hela världen, men ökar mest i de industrialiserade länderna. I Sverige har mer än var tredje vuxen och 40 procent av skolbarnen någon form av allergi, vilket gör att allergier framförallt…