Dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker för kunskapsbaserade policybeslut inom vård och omsorg
Forum för Health Policy är ett nätverk som startades på initiativ av Vårdalstiftelsen 2011 – en plattform för politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker att mötas, öppet diskutera och få inspiration.

Genom dialogen mellan beslutsfattare och forskare och genom att stärka forskning och kunskapsutveckling i Sverige vill vi skapa förutsättningar för väl underbyggda politiska och administrativa beslut. Vi bjuder in till workshops, driver en webbplats och fördjupar forskningen inom health policy.

Forum för Health Policy anknyter till och har nära kontakter med ledande internationella akademiska policyinstitut inom hälso- och sjukvården, t.ex. European Observatory on Health Policies and Systems i Bryssel, Nuffield Trust och King’s Fund i London och the Commonwealth Fund i USA.

På webbplatsen healthpolicy.se finns senaste nytt inom området health policy både i Sverige och internationellt. Syftet är att stimulera intresse, kunskapsunderbygga, och skapa dialog kring vårdsystemets utmaningar och alternativa handlingsvägar.

Projektet leds tills vidare av projektledare Peter Daneryd, MD, PhD samt biträdande projektledare Richard B Saltman, professor of Health Policy and Management, Emory University  Atlanta and The European Observatory on Health Policies and Systems.  Projektet administreras av Vårdalstiftelsen.

Finansiärer av projektet är:
Attendo Sverige AB, AstraZeneca, Ambea,  Bräcke diakoni, Famna, Kommunal, LIF, Pfizer, Reumatikerförbundet,Socialstyrelsen, Vinnova, Vision, Vårdförbundet, Vårdalstiftelsen
– olika aktörer som alla vill stärka akademisk hälsopolitisk analys i Sverige.
RELATERADE LÄNKAR
Forum för health policy´s hemsida