Projekt hos resp finansiär
Vårdalstiftelsen är sedan 15 år en av de viktigaste aktörerna inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet.
Genom att satsa på nyskapande forskning och att initiera samarbeten har större och framgångsrika forskningsprogram kunnat skapas.

Detta betyder att de enskilda forskningsprojekten som programmen genererat finns presenterade hos en rad olika finansiärer, huvudmän och webbplatser.

 
Mer information
Möjligheten att samla alla enskilda projekt på ett ställe blir därför ytterst begränsad. Det går att hitta ett urval av projekt och översikter via de olika forskningssatsningarnas sida här på Vårdalstiftelsens webbplats. Annars finns vidarelänkning till respektive samfinansiär där mer information ska finnas.