Queen Silvia Nursing Award – första stipendiaten utsedd.

Vårdalstiftelsen är partner till Queen Silvia Nursing Award där sjuksköterskeeleven Hanna Davidsson valts till stipendiat. Stipendiesumman är om 50 000 kronor. Hanna blir den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen. Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-­årsdag den 23 december 2013, har Swedish Care International, i samarbete med sina partners instiftat ett årligt stipendium…