Vårdalstiftelsen läggs ner

Pengarna börjar ta slut. Därför läggs Vårdalstiftelsen nu ner. Efter ett styrelsebeslut uttalar sig nu styrelsens ordförande Ingalill Rahm Hallberg i tidningen Dagens Medicin. Vårdalstiftelsens verksamhet kommer att avvecklas och stiftelsen kommer efter detta att läggas ner. I februari 2014 kommer de sista medlen – drygt 30 miljoner kronor – att fördelas i en större…

Rapporter och Publikationer

Publikationslista Ett urval av det nedanstående går även att beställa i tryckt form, under förutsättning att upplagan ej tagit slut. Kontakta oss gärna via e-post info@vardal.se för mer information.     Vårdalstiftelsens rapportserie 2010:1 Jämförelser mellan biståndsbedömning i Japan och Sverige med hänsyn tagen till inkomst och hushållssituation 2008:1 Older people in an international local…

Om beviljade projekt

Projekt hos resp finansiär Vårdalstiftelsen är sedan 15 år en av de viktigaste aktörerna inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet. Genom att satsa på nyskapande forskning och att initiera samarbeten har större och framgångsrika forskningsprogram kunnat skapas. Detta betyder att de enskilda forskningsprojekten som programmen genererat finns presenterade hos en rad olika finansiärer, huvudmän…

Allmänna villkor för kontrakt

Allmänna villkor för kontrakt upprättade hos Vårdalstiftelsen § 1 Vårdalstiftelsens åtagande § 2 Mål för projektet § 3 Etiskt godkännande § 4 Information och resultatspridning § 5 Ekonomisk och vetenskaplig rapportering § 6 Insynsrätt § 7 Arbetsgivarförhållanden och försäkringar § 8 Rätt att avbryta finansieringen i förtid § 9 Utbetalt ej upparbetat bidrag § 10…

Vård- och allergi

Många enskilda projekt inom brett område Under åren 1996-2005 utlyste Vårdalstiftelsen medel till enskilda projekt inom forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet. Från mitten av 00-talet övergick sedan stiftelsen till att satsa mer strategiskt och långsiktigt på forskningsprogram i samarbete med andra finansiärer.  

Swedish Brain Power

Forskning om hjärnans sjukdomar Neurologiskt relaterade sjukdomar som demens, stroke, Alzheimer och utbrändhet orsakar stort lidande både för patienter och anhöriga. Kostnaderna för samhället är också mycket stora. Swedish Brain Power är en tvärvetenskaplig forskningssatsning kring dessa s k neurodegenerativa sjukdomar. (Sjukdomar som successivt förstör nervceller så att de förlorar sin funktion.) Swedish Brain Power…

Queen Silvia Nursing Award – första stipendiaten utsedd.

Vårdalstiftelsen är partner till Queen Silvia Nursing Award där sjuksköterskeeleven Hanna Davidsson valts till stipendiat. Stipendiesumman är om 50 000 kronor. Hanna blir den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen. Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-­årsdag den 23 december 2013, har Swedish Care International, i samarbete med sina partners instiftat ett årligt stipendium…

ITHS-programmet

Utvecklar vården ITHS-programmet – IT i hälso- och sjukvården – pågick mellan åren 1997-2005. Syftet var att öka vårdkvaliteten genom att stödja nationellt intressanta projekt som utnyttjar IT för att utveckla vården. Programmet var ett samarbete mellan Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling samt landstingssektorn. Inom ITHS-programmet fördelades ca 120 miljoner kronor till drygt hundra…

Karriärutveckling

Nio forskare i strategiskt program Vårdalstiftelsen inrättade år 2004 ett tjänsteprogram med stöd till anställningar som forskare under fyra år. Bakgrunden var utvärderingar som gjorts inom såväl allergi- som vårdområdet som pekade på stor brist på medelhöga forskartjänster samt tjänster med möjlighet att kombinera forskning med klinisk verksamhet. Fyra års satsning Vårdalstiftelsen gjorde därför en…