Nio forskare i strategiskt program
Vårdalstiftelsen inrättade år 2004 ett tjänsteprogram med stöd till anställningar som forskare under fyra år.
Bakgrunden var utvärderingar som gjorts inom såväl allergi- som vårdområdet som pekade på stor brist på medelhöga forskartjänster samt tjänster med möjlighet att kombinera forskning med klinisk verksamhet.

Fyra års satsning
Vårdalstiftelsen gjorde därför en satsning på ett karriärutvecklingsprogram som kom att löpa under fyra år, 2004-2008.
En central tanke med karriärutvecklingsprogrammet var att deltagarna även skulle knyta kontakter och bygga upp strategiska nätverk.

 

 

Finansiering
Totalt fördelades år 2004 26,5 Mkr för stöd till anställningar som forskarassistent samt till forskare med klinisk anknytning.

 

 

Antagna till programmet blev:

– Ulf Jakobsson, Lunds universitet
– Christel Larsson, Umeå universitet
– Eva Millqvist, Göteborgs universitet
– Lauri Nevonen, Göteborgs universitet
– Anna Rudin, Göteborgs universitet
– Anna Strömberg, Linköpings universitet
– Lisa Thorell, Karolinska institutet
– Sara Wernersson, Uppsala universitet
– Agnes Wold, Göteborgs universitet

 

 

Karriärutvecklingsprogrammet innehöll följande komponenter:

– Forskningens politiska och finansiella villkor
– Ledning av forskning och forskare i en kollegial kunskapsorganisation
– Universitetens tredje uppgift
– Morgondagens Universitet
– Att göra sig synlig som forskare
– Individuell karriärutveckling
– Möte med betydelsefulla personer
– Studiebesök – i syfte att ge underlag för omvärldsbevakning