Den stora striden gäller inte pengar, utan vem som ska styra vårdforskningen i framtiden?

Journalist, skriver medicin huvudsakligen i Svenska Dagbladet Inger Atterstam, välkänd medicinjournalist, diskuterar den moderna vårdforskningen. Hon frågar bland annat: vad ska vårdforskningen egentligen kallas i framtiden, behövs ett gemensamt namn, är translationell forskning en lösning eller bara en modetrend? Kanske håller det på att våras för den svenska vårdforskningen i konkurrensen om pengar, satsningar och…

Med anledning av vetenskapsrådets sammanställning av svensk vårdforskning

Cecilia Schelin Seidegård Landshövding Gotlands län Satsa på prevention och det friska åldrandet Cecilia Schelin Seidegård reflekterar, efter Vetenskapsrådets kartläggning av svensk vårdforskning, hur den svenska vårdforskningen borde eller snarare måste se ut. Så var den då äntligen klar – Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning. Det var en angelägen analys av ett…

VERKA OCH SYNAS

Thorbjörn Larsson VD, Vårdalstiftelsen Det är synnerligen glädjande att en stor och välkänd aktör i Sverige tar bladet från munnen och både bejakar och förstärker analysen av det som behöver diskuteras inom framtidens hälso-och sjukvård tycker Thorbjörn Larsson efter att ha läst Peter Wallenberg och Börje Ekholms debattartikel i Dagens Industri. I dagens nummer av…

ETT PLUS ETT BLIR FAKTISKT TRE

Thorbjörn Larsson VD, Vårdalstiftelsen Idén om att billigast vinner i vården måste skrotas och kommunernas och landstingens självbestämmande borde få bli historia. Istället borde evidens, praktik och etik sättas i fokus, tycker Thorbjörn Larsson. Läser för andra gången i rad Monika Olin Wikman och Berit Rollén när de i Dagens Samhälle argumenterar för att det…

TA HÄNSYN TILL PSYKISK OHÄLSA VID SMÄRTBEHANDLING

Det är nödvändigt att få till en samsyn inom vården vad gäller smärta och psykisk ohälsa. Det spar tid och resurser och minskar framför allt patienternas lidande, skriver smärtläkare Gunilla Brodda Jansen i sitt första inlägg på Vårdalstiftelsens Debattforum. Smärta och psykisk ohälsa är två sjukdomstillstånd som ofta sammanfaller och samverkar och ofta förstärker de…

VARFÖR GÖR DET FORTFARANDE ONT NÄR DOKTORN HAR SKURIT SÅ BRA?

Smärtlindringen borde individualiseras, skriver Gunilla Brodda Jansen. Upp till 25 % av patienter som remitteras till Smärtklinik har smärta efter kirurgiska ingrepp. Antingen har smärtan varit orsaken till kirurgin såsom gallkirurgi och ljumskbråck, eller så har smärtan uppkommit i anslutning eller direkt efter operationen. Beroende på vilken typ av kirurgi varierar risken att ha kvarstående…

POLITIKERNA MÅSTE LYSSNA PÅ FORSKARNA

Thorbjörn Larsson VD, Vårdalstiftelsen Höstens forskningsproposition gav en hel del pengar till äldreforskningen, men dessa pengar är till ingen nytta om inte politikerna i högre grad tar intryck av vad forskningen kommer fram till, skriver Thorbjörn Larsson. Så kom den äntligen. Efterlängtad, fruktad och ratad redan på förhand. Regeringens beslut om var forskningspengar skall satsas…