Thorbjörn Larsson
VD, Vårdalstiftelsen
Det är synnerligen glädjande att en stor och välkänd aktör i Sverige tar bladet från munnen och både bejakar och förstärker analysen av det som behöver diskuteras inom framtidens hälso-och sjukvård tycker Thorbjörn Larsson efter att ha läst Peter Wallenberg och Börje Ekholms debattartikel i Dagens Industri.

I dagens nummer av Dagens Industri argumenterar Peter Wallenberg och Börje Ekholm för ett ökat engagemang från näringslivets håll i vården och omsorgen.

Författarna pekar på ett antal utmaningar som vården och omsorgen står inför som måste lösas. Författarna nämner förutsägbara och stabila spelregler för företagande, högre krav på mätbar och relevant kvalitet samt mer öppenhet och bättre uppföljning av både privat och offentligt utförda tjänster. Dessutom efterlyses mer långsiktiga relationer för att säkerställa viljan till investeringar.

Författarna tar också upp behovet av hushållning med resurserna likväl som behovet av innovation, effektivitet och nytänkande.

Det är synnerligen glädjande att en stor och välkänd aktör i Sverige tar bladet från munnen och både bejakar och förstärker analysen av det som behöver diskuteras inom framtidens hälso-och sjukvård. Det senaste årets snedvridna debatt om vinst eller ickevinst har minst sagt förlamat debattklimatet. Därför är det roligt att just Wallenbergsfären nu ger sig in i debatten. Traditionen att verka för Sveriges utveckling har därmed tagits till en ny dimension.

Ur mitt perspektiv är det extra roligt att Investor och Aleris satsar resurser på forskning. Det är föredömligt och en trovärdighetsfråga att gå in och stimulera forskning inom vård-och omsorgssektorn.  Inte minst den senare lider under ett vakuum av kunskapsbrist. Förhoppningsvis kan denna starka signal från Investor uppmuntra andra privata såväl kommersiella som icke kommersiella aktörer att vilja satsa mer på forskning och inte minst med frimodighet gå in i debatten om framtidens vård och omsorg.

 

Läs Peter Wallenberg och Börje Ekholms debattartikeln i Dagens Industri >>