Thorbjörn Larsson

VD, Vårdalstiftelsen
Idén om att billigast vinner i vården måste skrotas och kommunernas och landstingens självbestämmande borde få bli historia. Istället borde evidens, praktik och etik sättas i fokus, tycker Thorbjörn Larsson.

Läser för andra gången i rad Monika Olin Wikman och Berit Rollén när de i Dagens Samhälle argumenterar för att det kommunala självstyret gjort sitt. Det krävs mod att svära i den kyrka som består i föreställningen att en socialnämnd skall förstå sig på komplexiteten i Svensk äldreomsorg. Föreställningen att gamla gränsdragningar geografiskt i Sverige också var för sig skall tillhandahålla tillräcklig beslutskompetens för människor när livet brister på olika sätt, är en helig ko som få vågar ifrågasätta. Debattörerna har givetvis helt rätt. Det är som kejsarens klädsel i sagan. Kejsaren är helt naken. Men vem vågar uttala de förskräckliga orden och vem vågar klä på honom nya och ändamålsenliga kläder. Berit och Monika har tydligen modet att åtminstone göra det ena och delvis även det andra.

I samma tidning läser jag reportaget om Kaiser Permanente. Ett amerikanskt sjukvårdssystem med nästan lika många patienter som Sveriges befolkning och nästan lika stor budget som kostnaden för Sveriges sjukvård (293 miljarder). Här slutar all jämförelse. Kaiser Permanente gör en vinst på 25 miljarder kronor. Hälften går till nyinvesteringar och hälften till olika charityprojekt i lokalsamhället.

I Sverige styrs vården av 20 huvudmän, inför 2013 aviserar 8 landsting skattehöjningar. Vården uppvisar regionala skillnader både i synsätt och vårdresultat enligt Öppna jämförelser (Sveriges Kommuner och Landsting) och investeringarna i IT och infrastruktur släpar efter. Kaiser Permanentes ledning framhåller konsekvent att vården skall drivas efter evidensbaserade standarder på alla nivåer. ”Kaiser Permanente har en enastående meritlista inom allt från kundnöjdhet, personalens motivation och tillgänglighet till prisvärdhet och IT samt inte minst, en rad medicinska utmärkelser” skriver Dagens Samhälle..

Många delegationer har åkt från Sverige till Kalifornien för att se och imponeras. Det går att skriva mycket om hur framsynt KP arbetar, hur ekonomin är välskött, hur värderingarna är eftersträvansvärda och hur professionella meriter premieras. Likheten med Sverige är så slående att det är skrattretande. Frågan är varför det är så stor skillnad? Ja säkert finns många svar och ännu mer säkert är att det finns de som vill marginalisera KP:s professionalitet med diverse krystade argument.

När jag läser dessa två artiklar blir det väldigt tydligt att något gammalt måste bort för att ge plats för det nya.

En landshövding jag kände brukade säga att ”livets mening är inte att hålla budget”. Jag håller med honom. Den Svenska idén om att ”billigast vinner” måste skrotas. Den hör hemma hos IKEA och kanske Clas Ohlson, men inte inom vård och omsorg. I dessa verksamheter måste den paras med evidens, praktik och etik. Det är en lednings-och styrningsfråga. Tiden är över då socialnämnder eller landstingsstyrelser på olika sätt och med olika inriktning kan tillåtas styra över social omsorg och sjukvård. Den metoden har haft sin storhetstid. Skälen är flera. Dels är verksamheterna så komplexa, kunskapsintensiva och snabbväxande, dels är människors rörlighet, informationskänslighet och vilja att själva kunna välja och bestämma så helt annorlunda än på den tid när systemen och tankesätten skapades. Kommunernas och landstingens självbestämmande hade sin tid och fungerade då, nu tillhör det historia.

Det är svårt att i detalj sia om hur framtiden skall se ut. Men om en non-profitaktör i USA klarar uppgiften till lägre kostnad och med bättre resultat torde det väl vara möjligt också i Sverige. Vad som krävs för att sätta igång ett gediget och kreativt arbete i den riktningen vet jag inte, men om inte de folkvalda själva gör det kommer säkert folket visa vad de tycker i nästa val.

Länk till Berit Rolléns och Monika Olin Wikmans inlägg i Dagens Samhälle:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/aeldreomsorgens-brister-visar-att-kommunala-sjaelvstyrelsen-gjort-sitt-4277

Länk till artikeln om Kaiser Permanente i DS:
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/non-profit-vardkedjan-som-brgoer-25-miljarder-i-vinst-4360