Många enskilda projekt inom brett område
Under åren 1996-2005 utlyste Vårdalstiftelsen medel till enskilda projekt inom forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet.
Från mitten av 00-talet övergick sedan stiftelsen till att satsa mer strategiskt och långsiktigt på forskningsprogram i samarbete med andra finansiärer.