Var sjätte svensk lider av en kronisk inflammationssjukdom
Exempel är reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros, psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma och lungsjukdomen KOL.
Sjukdomarna kan leda till nedsatt arbetsförmåga, ökad sjuklighet och i värsta fall allvarliga handikapp och dödlighet.Forskningsprogrammet Kronisk inflammation får totalt 85 miljoner kronor under 2008-2012. Bakom programmet står Vårdalstiftelsen tillsammans med Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, VINNOVA, Stiftelsen för strategisk forskning och Reumatikerförbundet.

 

Nya metoder behövs
Bakgrunden är att det behövs nya metoder för att tidigare kunna ställa diagnos och påbörja behandling. Det behövs också bättre samverkan mellan olika forskningsområden och en samordning av de forsknings- och utvecklingsresurser som finns i dag. Ett exempel är uppbyggnad och bättre utnyttjande av biobanker och epidemiologiska register för att de ska kunna användas i samarbetsprojekt mellan svenska och internationella forskare och näringslivet.

 

Modeller för samverkan
Målet är att uppnå nya behandlingsformer, produkter, tjänster och att skapa modeller för samverkan som möjliggör att forskningsresultat snabbare kommer patienter, vården och näringslivet till nytta.

Syftet är också att stå modell för forskning genom samverkan mellan akademi, näringsliv, hälso- och sjukvård samt patienter. De erfarenheter som har byggts i programmet Swedish Brain Power vad gäller kunskapsutbyten mellan olika verksamhetssektorer kommer att användas.

 

Mer information

Mer information om Kronisk inflammation finns på VINNOVAS hemsida om programmet. Se länkning till höger.
RELATERADE LÄNKAR
Vinnovas hemsida