Bilder i vetenskapens tjänst
Människans har en fantastisk förmåga att avläsa bilder. Visualisering hjälper oss att överblicka och tolka stora mängder information. Forskningsprogrammet med just namnet Visualisering har som syfte att stimulera och utveckla visualiseringsteknik.
Stora och komplexa datamängder produceras inom forskning, hälso- och sjukvården, vid produktutveckling, produktion och logistik samt vid uppbyggnaden av informationsdatabaser. För att kunna presentera dessa datamängder på ett enkelt och lättfattligt sätt behövs speciella metoder och verktyg som kan analysera, samordna, använda, vårda och lagra data. Ett viktigt verktyg är olika typer av visualiserings- och perceptualiseringsmetodik, det vill säga presentera data i bilder och som andra sinnesupplevelser.

 

Kommande export?
Visualiseringsområdet är under stark tillväxt och har stora industriella utvecklings- och exportmöjligheter. Sverige har goda förutsättningar och en grupp forskningsfinansiärer har därför beslutat att gemensamt satsa för att Sverige ska kunna inta en internationellt ledande position inom området, både vad gäller forskning, utveckling av nya tillämpningar och skapandet av nya affärsmöjligheter för produkter och tjänster.

 

Mer information
Den engelska beteckningen är Visualisation in Sweden, med akronmen: Visard. Så heter även programmets gemensamma webbplats. Se länkning till höger. Mer information om Visualiseringsprogrammet finns också på KK-stiftelsens hemsida. Där ligger även en rad filmer som berättar om projekt inom programmet.

Finansiärer av programmet är: KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Vårdalstiftelsen och Invest in Sweden Agency. Totalt satsas 85 miljoner kronor under fem år, 2008-2012.