Forskning för ständiga förbättringar inom vård och omsorg
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det forskning som tänker nytt. Forskare som tillsammans med vård och patient eller omsorg och brukare vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Frågor som: Hur ska vi göra för att lyckas? Hur ska vi förändra för att patienten ska få bättre hälsa? Vilka är framgångsfaktorerna? blir viktiga i förbättringsarbetet.

– Även om Sverige internationellt sett på många områden har mycket goda resultat i hälso- och sjukvården så det finns det ändå gap mellan det vi vet och det vi gör idag. Det visar sig inte minst i ”Öppna jämförelser” där man ser en variation i resultat inom de flesta kliniska områdena, ex. canceröverlevnad, diagnostik och behandling av hjärtsvikt. Forskning om hur dessa gap ska överbryggas och hur oönskad variation ska minska behövs och vi behöver tänka nytt”, säger Boel Gäre-Andersson, läkare i Jönköpings läns landsting och forskare inom Vinnvårdprojektet Bridging the Gaps.
Forskningsprogrammet stödjer projekt som ökar samverkan mellan vård och omsorg, forskning och näringsliv för att se till att forskningsresultat snabbare kan omsättas till praktik. Vi vill ta ett aktivt ansvar för hela processen och sprida den kunskap som programmet genererar. Vi hoppas att detta bidrar till människors förbättrade hälsa och ökade välbefinnande.

Läs mer på Vinnvårds egna hemsida via länk till höger.

Finansiärer bakom programmet är: Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, VINNOVA och Vårdalstiftelsen. Tillsammans omfattar programmet totalt 150 miljoner kronor, 20 forskningsprojekt som är fördelade över perioden 2007-2012.

Kontaktperson:
Staffan Arvidsson, programansvarig
Tel: +46 (0) 8-545 13 556
E-post: fornamn.efternamn@vinnvard.se
RELATERADE LÄNKAR
Vinnvårds hemsida