Forskningsutlysningen:

ANSÖKNINGSSYSTEMET ÄR NU STÄNGT OCH BEREDNINGEN AV INKOMNA ANSÖKNINGAR DÄRMED PÅBÖRJAD.

BESLUT OM VILKA ANSÖKNINGAR SOM BEVILJATS MEDEL TAS AV VÅRDALSTIFTELSENS STYRELSE I SEPTEMBER.

 

 
 

I FOKUS

 

 


 

 

Intervju från förbättringsfrukosten 3 december 2013: Anders Lundberg, läkare och forskare från KI/Ratio berättar om några av slutsatserna från Forumstudien "Förbättrade ersättningssystem - undvik stuprör och hängrännor".