TACK FÖR OSS!

Vårdalstiftelsen avslutar sin verksamhet den sista juni 2015.

Pågående projekt (rapportering m.m) inom Idéprovningen och utlysningen 2014 hanteras av Forte-forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

 

För mer information- kontakta Dag Hervieu:

dag.hervieu@forte.se

 

070-777 03 65

 

 

dam.jpg