Forskningsutlysningen:

Styrelsen fattar beslut i två steg. Vid  sammanträdet den 12 september beslöts om att bevilja 15 projekt (se lista i länk nedan).

Vid sammanträdet den 1 december 2014 kan ytterligare projekt tilldelas anslag.

Information om avslag,tilldelning och ev placering på reservlista kommer att sändas till den sökande inom kort.

Se alla beviljade bidrag här

 

 
 

I FOKUS

 

 


 

 

Intervju från förbättringsfrukosten 3 december 2013: Anders Lundberg, läkare och forskare från KI/Ratio berättar om några av slutsatserna från Forumstudien "Förbättrade ersättningssystem - undvik stuprör och hängrännor".