Vårdalstiftelsen läggs ner

Pengarna börjar ta slut. Därför läggs Vårdalstiftelsen nu ner. Efter ett styrelsebeslut uttalar sig nu styrelsens ordförande Ingalill Rahm Hallberg i tidningen Dagens Medicin. Vårdalstiftelsens verksamhet kommer att avvecklas och stiftelsen kommer efter detta att läggas ner. I februari 2014 kommer de sista medlen – drygt 30 miljoner kronor – att fördelas i en större…

Queen Silvia Nursing Award – första stipendiaten utsedd.

Vårdalstiftelsen är partner till Queen Silvia Nursing Award där sjuksköterskeeleven Hanna Davidsson valts till stipendiat. Stipendiesumman är om 50 000 kronor. Hanna blir den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen. Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-­årsdag den 23 december 2013, har Swedish Care International, i samarbete med sina partners instiftat ett årligt stipendium…

Uppsalas journaler på nätet fick stora It i vården-priset

IT i vården-priset 2013 belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Det delades ut på IT i vården-dagen i Stockholm 27 november. Vårdalstiftelsen har varit med och finansierat priset.   Juryns stora pris gick till landstinget i Uppsala Län. Statssekreterare Lena Furmark(kd) delade ut priset.   Priset delas…

”A fool with a tool is still a fool”

Den avslutande paneldebatten på It i vården-dagen handlade till en del om att lägga fokus på att vårdpersonalen får förståelse och utbildning i IT-systemen.   Panelen från vänster; Björn Myrvold, Jens Ellingsen, Niklas Sundler,  Lena Furmark, Agneta Granström, Daniel Forslund och Johan Assarsson.   IT i vården-dagen avslutades med en paneldiskussion med temat ”Vilka förändringar…

Det finns ingen ”Golden Bullet”

Läs ett referat från Vårdalstiftelsens allra sista förbättringsfrukost då Anders Lundberg och Johan Brun presenterade studien ”Förbättrade ersättningssystem i vården – undvik stuprör och hängrännor.” Varför är det så svårt att bryta upp ”stuprören” i vården? Det var en av utgångspunkterna för den studie som presenterades på Vårdalstiftelsens förbättringsfrukost 3 december. Anders Lundberg och Johan…