IT i vården-priset 2013 belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Det delades ut på IT i vården-dagen i Stockholm 27 november. Vårdalstiftelsen har varit med och finansierat priset.

 

Juryns stora pris gick till landstinget i Uppsala Län. Statssekreterare Lena Furmark(kd) delade ut priset.

 
Priset delas ut i fyra kategorier – Juryns stora pris till bästa landsting, region eller sjukhus, Juryns lilla pris till bästa division, klinik eller vårdcentral, Årets nytänkare och Juryns specialpris.

 

Stora priset gick i år till Landstinget i Uppsala län för arbetet med att öppna vårdens dörr för patienterna genom att ge dem tillgång till sin egen journal på nätet. Juryns lilla pris gick till Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för deras arbete med att finna lösningar på hur IT kan integreras i den kliniska och komplexa vardagen på en medicinklinik.

 

Årets nytänkare blev Jonathan Björkehag och Thomas Willows, Parkinsonmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för ett försök med s.k. telemedicin, och juryns specialpris gick till Comic Healthför utvecklingen av en interaktiv pekbok för interkulturell kommunikation i vården.

 

Läs ett referat från paneldebatten på It i vården-dagen här>>