VARFÖR GÖR DET FORTFARANDE ONT NÄR DOKTORN HAR SKURIT SÅ BRA?

Smärtlindringen borde individualiseras, skriver Gunilla Brodda Jansen. Upp till 25 % av patienter som remitteras till Smärtklinik har smärta efter kirurgiska ingrepp. Antingen har smärtan varit orsaken till kirurgin såsom gallkirurgi och ljumskbråck, eller så har smärtan uppkommit i anslutning eller direkt efter operationen. Beroende på vilken typ av kirurgi varierar risken att ha kvarstående…

POLITIKERNA MÅSTE LYSSNA PÅ FORSKARNA

Thorbjörn Larsson VD, Vårdalstiftelsen Höstens forskningsproposition gav en hel del pengar till äldreforskningen, men dessa pengar är till ingen nytta om inte politikerna i högre grad tar intryck av vad forskningen kommer fram till, skriver Thorbjörn Larsson. Så kom den äntligen. Efterlängtad, fruktad och ratad redan på förhand. Regeringens beslut om var forskningspengar skall satsas…

Stadgar för Vårdalstiftelsen

Vårdalstiftelsen – Stiftelsen för vård- och allergiforskning – bildades 1994 efter beslut av riksdag och regering. Ändamål 1 §. Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för vård- och allergiforskning, har till ändamål att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet.   Förmögenhet 2 §. Stiftelsens…