Arkiv för tidskriften Vårdalnytt

Ett digitalt arkiv Vårdalnytt var Vårdalstiftelsens egen tidskrift fr o m stiftelsens start 1994. I och med de ökade möjligheterna med digitalisering och nya medier har tidningen övergått med sitt innehåll till stiftelsens hemsida. Arkiv from 1996 Tidningen finns samlat i arkiv ända fr o m 1996. Tidskriften utkom c:a 3-4 ggr per år.  …

Rapporter och Publikationer

Publikationslista Ett urval av det nedanstående går även att beställa i tryckt form, under förutsättning att upplagan ej tagit slut. Kontakta oss gärna via e-post info@vardal.se för mer information.     Vårdalstiftelsens rapportserie 2010:1 Jämförelser mellan biståndsbedömning i Japan och Sverige med hänsyn tagen till inkomst och hushållssituation 2008:1 Older people in an international local…

Om beviljade projekt

Projekt hos resp finansiär Vårdalstiftelsen är sedan 15 år en av de viktigaste aktörerna inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet. Genom att satsa på nyskapande forskning och att initiera samarbeten har större och framgångsrika forskningsprogram kunnat skapas. Detta betyder att de enskilda forskningsprojekten som programmen genererat finns presenterade hos en rad olika finansiärer, huvudmän…

Allmänna villkor för kontrakt

Allmänna villkor för kontrakt upprättade hos Vårdalstiftelsen § 1 Vårdalstiftelsens åtagande § 2 Mål för projektet § 3 Etiskt godkännande § 4 Information och resultatspridning § 5 Ekonomisk och vetenskaplig rapportering § 6 Insynsrätt § 7 Arbetsgivarförhållanden och försäkringar § 8 Rätt att avbryta finansieringen i förtid § 9 Utbetalt ej upparbetat bidrag § 10…